niclue 发表于 2017-8-30 22:43:42

2017.08.27

今天醒得早,多少因为昨晚喝了点儿啤酒。

niclue 发表于 2017-8-30 22:44:50

依然去溜车,过了白马河看见523,于是就停住信阳村,权当去坐车休息。

niclue 发表于 2017-8-30 22:45:37

双珠公园K1,大湾港路隧道5区间车。

niclue 发表于 2017-8-30 22:46:31

啊啊啊啊啊啊

niclue 发表于 2017-8-30 22:47:11

啊啊啊啊啊啊

niclue 发表于 2017-8-30 22:49:05

啊啊啊啊啊啊

niclue 发表于 2017-8-30 22:49:49

啊啊啊啊啊啊

niclue 发表于 2017-8-30 22:51:36

啊啊啊啊啊啊

niclue 发表于 2017-8-30 22:55:12

麦当劳早餐,返程等来隧道7,有座就很知足。

niclue 发表于 2017-8-30 22:56:22

啊啊啊啊啊啊
页: [1] 2
查看完整版本: 2017.08.27